CORRECT

Biuro Rachunkowe

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

   Usługowe prowadzenie ksiąg to nasza codzienność .Zapewniamy profesjonalną obsługę podmiotów gospodarczych, a także szerokie doradztwo w zakresie rachunkowości.
Świadczone usługi obejmują:

• Prowadzenie ksiąg handlowych
• Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
• Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego

 

   W ramach powyższego wykonujemy lub prowadzimy :

• Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych
• Ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia oraz rozliczamy amortyzację
• Miesięczne oraz kwartalne deklaracje podatkowe
• Sprawozdania do GUS
• Roczne i śródroczne sprawozdania finansowe
• Zestawienia dla zarządu
• I wiele innych czynności

 

   Jednocześnie:
• Reprezentujemy klienta w urzędach
• Przygotowujemy i modyfikujemy zakładowe plany kont
• Zapewniamy doradztwo dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

 

   Oferta pomocy w założeniu własnej firmy obejmuje sporządzenie wniosków i dokumentacji w tym:
1. wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
2. wniosek o wpis do KRS
3. wniosek o wpis do REGON
4. zgłoszenie do ZUS
5. zgłoszenie rejestracyjne VAT-R
6. wniosek o wpis do CRBR
7. NIP8

KADRY I ZUS

   Świadczymy kompleksowe usługi kadrowo – płacowe, na które składają się:


• Prowadzenie dokumentacji kadrowej
• Prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów
• Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy
• Przygotowanie świadectw pracy
• Przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów , dodatków i potrąceń
• Obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych
• Przygotowanie deklaracji ZUS
• Przygotowanie informacji dla pracowników
• Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów
• Doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych

AUDYTOWANIE OBIEGU DOKUMENTÓW W FIRMACH

   Efektywnie działająca kontrola wewnętrzna obejmująca sprawny obieg dokumentów nie tylko zapewnia prawidłowe funkcjonowanie księgowości i sprawozdawczości finansowej, ale także istotnie ogranicza powstawanie zjawisk defraudacji i kradzieży w przedsiębiorstwach. Przejrzyste systemy kontroli wewnętrznej znacznie ułatwiają nadzór nad przedsiębiorstwem ze strony Zarządu, właścicieli i Rad Nadzorczych.


   Wspieramy naszych klientów w doskonaleniu systemów kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów.
W ramach usług z zakresu Kontroli Wewnętrznej i Obiegu Dokumentów proponujemy:
• Projektowanie systemów kontroli wewnętrznej
• Organizację systemów rachunkowości, obiegu dokumentów i Polityk Rachunkowości
• Przegląd i usprawnienie istniejących systemów kontroli wewnętrznej
• Pomoc w przygotowaniu i organizacji inwentaryzacji zapasów oraz inwentaryzacji środków trwałych.


   Dla przedsiębiorstw rozwijających się proponujemy dostosowanie systemu kontroli wewnętrznej do nowych wymogów formalnych i zwiększonej skali działalności.


   Dla nowo powstałych organizacji projektujemy kontrolę wewnętrzną od podstaw.

NADZÓR KSIĘGOWY

   Nadzór księgowy to usługa przeznaczona dla firm, które prowadzą księgowość we własnym zakresie i które chcą skorzystać z merytorycznego wsparcia zapewniającego bieżącą weryfikację poprawności realizowanych procesów księgowych. Usługa ta może mieć charakter czasowego zastępstwa głównego księgowego lub stałego wsparcia osób prowadzących działalność gospodarczą, które realizują funkcje księgowe we własnym zakresie.


   Nadzór księgowy odbywa się w siedzibie firmy Klienta, gdzie są przechowywane dokumenty. Praca zespołu finansowego Klienta jest nadzorowana przez osobę z zewnątrz posiadającą niezbędne kwalifikacje merytoryczne.

USŁUGI DORADCZE

• Porady i konsultacje dla osób fizycznych i prawnych
• Doradztwo w zakresie minimalizacji obciążeń podatkowych
• Przygotowanie dokumentów, formularzy rejestracyjnych i zgłoszeń
• Porady w zakresie formy i skutków likwidacji; przeprowadzenie likwidacji – sporządzenie deklaracji, zawiadomień.

WIRTUALNE BIURO

   Usługa adresowana do każdego, kto potrzebuje biura z pełną obsługą sekretarską a jednocześnie chce ograniczyć koszty związane z tradycyjnym wynajmem pomieszczeń biurowych. Dzięki wirtualnemu biuru nie trzeba również ponosić kosztów pracowniczych. W ramach oferty świadczymy następujące usługi:


1. Wynajęcie adresu.


2. Obsługa sekretarska:
• obsługa korespondencji
• elektroniczna archiwizacja dokumentów
• umawianie spotkań
• rezerwacja hoteli/biletów


3. Nasze usługi stanowią najlepsze rozwiązanie dla:
• małych firm, które nie prowadzą sprzedaży w miejscu działalności i nie zatrudniają pracowników,
• przedsiębiorstw, które się organizują, a adres siedziby jest im niezbędny do rejestracji,
• spółek, które nie prowadzą już działalności gospodarczej.